• ล็อคอินด้วย Facebook

การรัปประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า  
ไอพีแคมสโตร์  ยินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่(ของใหม่) หากเกิดปัญหาจากการใช้งานปกติในช่วง 30 วันแรก
หลังจาก 30 วัน ก็เปลี่ยนตัวใหม่ไม่ต้องรอซ่อม(ของใหม่หรือสินค้าซ่อมขึ้นอยู่กับสินค้าในสต๊อกช่วงเวลานั้นๆ)
ในกรณ๊สินค้าไม่มีเปลื่ยนให้ หรือต้องรอซ่อมเป็นเวลานาน เราจะเสนอรุ่นที่ใกล้เคียงไปแทน

การรับประกันจะไม่มีผลในกรณีดังต่อไปนี้  
อุบัติเหตุการตกหล่น, แตก, หัก, ไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระซาก, ภัยธรรมชาติ, การใช้ผิดวิธี, 
การนำสินค้าไปซ่อมเองหรือเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอุปกรณ์, ขาดการดูแลรักษา,

หมายหตุ! ผู้เคลมสินค้า ด้วยการส่งทางขนส่งเอกชนหรือไปรษณีย์ไทย ต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเอง
ทางร้านมีการจัดส่งฟรีให้เฉพาะในส่วนของการขาย (ยกเว้นมีการสั่งสินค้าเพิ่มจะจัดส่งของเคลมคืนให้ฟรี)